SPORTINA KLUB

Zašto postati član kluba Sportina Group?

Zato što postajete član modne zajednice, Sportinine modne vrteške, koja će se pobrinuti da se vaš svet zavrti u velikom stilu!

Spisak sa više od 150 prodajnih mesta na kojima možete koristiti pogodnosti kluba Sportina Group, možete pronaći na ovoj internet stranici u delu Prodajna mesta ili letku na kasama maloprodajnih objekata u kojima možete koristiti karticu pogodonosti kluba Sportina Group.

Uslove članstva u klubu pogodnosti Sportina Group možete pronaći u Opštim pravilima izdavanja i korišćenja kartice kluba Sportina Group, koja su dostupna na ovoj internet stranici ili na pristupnoj izjavi za članstvo u klubu Sportina Group.

Kupovina preko granice i priznavanje pogodnosti u više od 150 prodajnih mesta Sportina Group

Pogodnosti vaše kartice možete iskoristiti prilikom kupovine na više od 150 prodajnih mesta Sportina Group u regionu. Ne zaboravite, na Sportininim prodajnim mestima preko granice, možete iskoristiti Tax Free* i kupovati bez poreza na dodatnu vrednost i ujedno koristiti vaš popust sa karticom pogodnosti.
*Nije moguć u državama koje pripadaju EU i na Kosovu.

Obaveštavanje

Tokom godine na našim prodajnim mestima pripremamo veliki broj marketinških akcija.
O najzanimljivijim akcijama imaoce kartice Sportina Group pravovremeno obaveštavamo e-vestima, a povremeno, u slučaju većih akcija, i SMS/MMS porukom. Za imaoce kartice obe usluge su besplatne. Svaku promenu svojih podataka, kao i u slučaju da želite da prestanete da dobijate e-vesti i sms/mms poruke, možete prijaviti na e/mail: klub@sportina.rs.

Samo na klik od informacije

Internet stranu kluba Sportina Group možete koristiti i za proveru svojih kupovina sa karticom pogodnosti, kao i za proveru statusa svojih pogodnosti.

Ostani u kontaktu

Sa trendovima i ekskluzivnim promocijama

Učlani se Upiši se

O klubu