PODRŠKA I SARADNJA SA POSLOVNIM PARTNERIMA

SVE KOCKICE SU NA MESTU ZAHVALJUJUĆI NJIHOVIM RADOM

Jasna i efikasna komunikacija je kamen temeljac našeg poslovanja i vrednost koju svi naši timovi neguju i dele. Članovi tima za podršku i koordinaciju poslovnih partnera uvek su u niskom startu i sa telefonima u rukama. Svojim jakim organizacionim veštinama, vode računa o tome da svi procesi i komunikacije sa spoljnim partnerima teku glatko, kao i da sve naše narudžbine na vreme stignu na police u prodajne objekte. Svojom predanošću i pozitivnim stavom suočavaju se sa svim izazovima i vrše direktnu koordinaciju između različitih odseka u okviru kompanije i spoljnih partnera.

Otvoreni

POSLOVI