POLITIKA PRIVATNOSTI

 1. KO PRIKUPLJA I OBRAĐUJE MOJE LIČNE PODATKE

  Sportina, društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu na veliko i malo, posredovanje, zastupanje i organizaciju d.o.o. Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd, (u daljem tekstu: “Sportina Beograd, „mi“ ili „nas“), je trgovačko društvo sa cca. 20 prodavnica.

  Želimo da se približimo našim korisnicima stvaranjem ponude za potpuni životni stil pomoću kolekcija modnih robnih marki, kao i ugostiteljstva i turizma. Naša obaveza je, između ostalog, poštovanje privatnosti naših korisnika i zaštita njihovih ličnih podataka.

  Kontakt podaci rukovaoca:

  Sportina Beograd d.o.o.

  Omladinskih brigada 102,

  11070 Novi Beograd,

   

  e-mail: info@sportina.rs

  T: +381 11 222 7707

   

  Sportina Beograd је odredila ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka koje se stara da  obrada ličnih podataka bude zakonita.

  Kontakt podaci ovlašćenog lica za zaštitu ličnih podataka

  INFO HOUSE d.o.o.

  email: info@dataprotection-officer.mk

  Marijana Marušić Kos

  marijana@marusic-kos.mk

  Radno vreme: svakog radnog dana od 10.00 do 15.00h

  Korisnici, na koje se odnose lični podaci, mogu da stupe u kontakt sa ovlašćenim licem za zaštitu ličnih podataka u vezi sa svim pitanjima povezanim sa obradom njihovih ličnih podataka i ostvarivanjem njihovih prava na osnovu važećih propisa o zaštiti ličnih podataka.

  Za sva pitanja možete kontaktirati i nas direktno, na gore navedenim kontaktima.

  Osnovne definicije:

  U ovom poglavlju predstavljamo osnovne definicije koje se odnose na obradu ličnih podataka, koju vršimo u Sportini.

  Svaki pojedinačni termin definisan u nastavku, u okviru ove Politike, ima značenje kako je definisano u ovom odeljku.

  Lični podatak  je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta (to uključuje na primer: ime, prezime, e-mail, telefonski broj, kao i identifikatore koji vas mogu identifikovati kao pojedinca, kao što su Vaša korpa za kupovinu, podaci o upotrebi naše veb stranice, i slično...)

  Rukovalac je pravno lice koje određuje svrhu i način obrade Vaših ličnih podataka. Rukovalac Vaših ličnih podataka je Sportina.

  Obrađivač je pravno ili fizičko lice koje obrađuje lične podatke u ime rukovaoca. Obrađivači  nam pomažu u pružanju određenih usluga ili ispunjenju obaveza koje imamo. Više o obrađivačima možete pročitati u tački VI ove Politike.

  Obrada podrazumeva prikupljanje, čuvanje, činjenje dostupnim, brisanje i sve druge oblike korišćenja ličnih podataka.

 2. ŠTA JE PREDMET POLITIKE PRIVATNOSTI?

  Ova politika privatnosti obuhvata:

  - informacije o tome koje Vaše lične podatke prikupljamo i obrađujemo,

  - kako koristimo ove podatke (u koje svrhe),

  - kada podatke otkrivamo obrađivačima,

  - koliko dugo ih čuvamo,

  - koja prava imate u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka.

  Da li imam obavezu da Vam dam svoje lične podatke?

  Obavezno je da nam date samo lične podatke koje obrađujemo u svrhu ispunjavanja zakonskih obaveza.

  Kada nam date svoje lične podatke u okviru zaključenja ugovora ili uz Vašu saglasnost,  davanje ličnih podataka je uvek dobrovoljno.

  Međutim, želimo Vas upozoriti da ukoliko nam ne date Vaše lične podatke, Sportina neće biti u mogućnosti da Vam pruži ili ispuni određene usluge (npr. ne možemo ispuniti narudžbinu u e-trgovini ako nam ne date lične podatke za isporuku; ne možemo Vas registrovati u e-trgovini, ako nam ne date saglasnost za obradu ličnih podataka koji su nam potrebni za kreiranje korisničkog profila).

 3. KOME JE POLITIKA PRIVATNOSTI NAMENJENA?

  Politika privatnosti je namenjena:

 • korisnicima veb stranice i
 • kupcima proizvoda iz naše e-trgovine.

   

  1. KAKO OBRAĐUJETE MOJE LIČNE PODATKE?

  U Sportini se brinemo da Vaše lične podatke obrađujemo isključivo na osnovu zakonitih i unapred određenih svrha. Ako se u budućnosti  pojavi potreba za daljom obradom ličnih podataka (u dodatne svrhe), prethodno ćemo Vas obavestiti ovom politikom. Vaše lične podatke obrađujemo isključivo na odgovarajućim pravnim osnovima, propisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

  Vaše lične podatke obrađujemo za različite svrhe navedene u nastavku. Lične podatke obrađujemo različito u zavisnosti na koga se lični podaci odnose. Iz ove tačke gledišta razlikujemo dve kategorije pojedinaca: korisnike veb stranice i kupce.

  Kako obrađujete moje podatke kada koristim Vašu veb stranicu?

 1. Kada koristite našu veb stranicu, prikupljamo i obrađujemo Vaše lične podatke u okviru Politike o kolačićima, koja je dostupna ovde

   

 2. Pored kolačića, Vaše lične podatke možemo takođe prikupiti prilikom registracije na naše e-vesti. U ovom slučaju obrađujemo Vaš e-mail, ali samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti. Pored naših e-vesti, šaljemo i e-vesti o prodajnom programu naših poslovnih partnera. I ovu obradu ličnih podataka vršimo isključivo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

   

 3. Vaše podatke prikupljamo i putem kontakt obrasca koji Vam je ovde dostupan. Ove podatke prikupljamo i obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa za obezbeđivanje kvalitetne komunikacije sa kupcima i potencijalnim kupcima.

   

 4. U Sportini takođe koristimo remarketing, koji Vam omogućava prikazivanje prilagođenih oglasa na našoj veb stranici. Remarketing vršimo isključivo na osnovu Vaše izričite saglasnosti. Ako odlučite da ne date saglasnost, to neće sprečiti prikazivanje oglasa; promeniće se samo relevantnost oglasa jer sadržaj neće biti prilagođen Vašim interesima. Više o remarketingu možete pročitati ovde. Dodatne informacije su takođe dostupne u Politici o kolačićima. 

   

 5. Da bi obezbedili sigurnost veb stranice u najvećoj mogućoj meri i smanjili rizik od upada, pratimo IP adresu uređaja koji koristite datum i vreme posete veb stranice. Ovu obradu vršimo na osnovu legitimnog interesa kako bi obezbedili sigurnost Vaših ličnih podataka. Gore navedeni podaci se takođe obrađuju u svrhu statističkih analiza, koje poboljšavaju našu veb stranicu. Naš legitimni interes je da korisniku obezbedimo veb stranicu koja je funkcionalna i njemu prilagođena.

  Kako obrađujete moje podatke prilikom kupovine u Vašoj e- trgovini?

  Našu e-trgovinu možete koristiti kao registrirani korisnik ili kao gost. U nastavku možete pročitati kako obrađujemo lične podatke za određene svrhe.

 1. Vaše lične podatke obrađujemo u svrhu izvršenja Vaših narudžbina u e-trgovini. U tu svrhu obrađujemo sledeće lične podatke: ime i prezime, e-mail, adresa, adresa za dostavu (samo u slučaju isporuke), telefonski broj. Ove podatke prikupljamo na osnovu ugovornog odnosa s Vama.

   

 2. U okviru ispunjenja narudžbine, komuniciramo sa Vama slanjem obaveštenja preko e-maila svaki put kada se status narudžbine promeni, izdavanjem računa, obaveštenjem o isporuci. Takođe, obrađujemo podatke o Vašem telefonskom broju, zbog potreba kurirske službe koja za nas dostavlja proizvode. Ove podatke prikupljamo na osnovu ugovornog odnosa s Vama.

   

 3. U okviru izvršenja narudžbine, šaljemo Vam i obaveštenje o nezavršenoj kupovini, samo ako ne završite kupovinu u našoj e-trgovini. Ovo obaveštenje šaljemo na osnovu našeg legitimnog interesa za obezbeđivanjem kvalitetne komunikacije s Vama.

   

 4. Prilikom izvršenja narudžbine, možete se registrovati. Da bi registrovali korisnički profil u e-trgovini, obrađujemo sledeće lične podatke: e-mail, ime i prezime, adresu, telefonski broj, pol. Registraciju i korisćenje korisničkog profila u e-trgovini, omogoćavamo Vam na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

   

 5. Vaše lične podatke obrađujemo i u postupku rešavanja reklamacije robe. U ovom slučaju obrađujemo sledeće lične podatke: račun koji prikazuje kupovinu, ime i prezime, kontakt podatke, adresu (kada je potrebna isporuka). Ove podatke prikupljamo na osnovu ugovornog odnosa s Vama.

   

 6. Nakon kupovine Vaše lične podatke koristimo da Vas putem e-maila zamolimo za ocenu postupka kupovine i kupljene robe. Lični podatak koji se koristi za ovu svrhu je Vaš e-mail. Ovu obradu vršimo na osnovu našeg legitimnog interesa za obezbeđivanjem kvalitetne robe i odgovarajuće ponude. Ako ne želite da primate takve zahteve u bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na obradu. Pažljivo ćemo razmotriti Vaš prigovor.

   

 7. Nakon kupovine Vaše lične podatke koristimo da putem e-maila pošaljemo čestitku i kod kupona za rođendan. Za ovu svrhu koristimo sledeće lične podatke: e-mail, datum rođenja. Ove lične podatke obrađujemo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

   

 8. Nakon kupovine koristimo Vaše lične podatke da bi Vam putem e-maila poslali kod kupona za sledeću povoljniju kupovinu. Lični podatak koji se koristi za ovu svrhu je Vaš e-mail. Ovu obradu izvodimo na osnovu našeg legitimnog interesa za obezbeđivanjem optimalnog poslovanja društva. Ako ne želite da primate takve zahteve u bilo kojem trenutku možete uložiti prigovor na obradu. Pažljivo ćemo razmotriti Vaš prigovor.

   

 9. Vaše lične podatke koristimo i za pripremu ponude prilagođene interesima pojedinca. Takvu ponudu pripremamo na osnovu profilisanja, o čemu više možete pročitati ovde. Obrada se vrši samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

   

 10. U Sportini takođe vršimo razne statističke analize na osnovu prikupljenih podataka. Ove analize vršimo na osnovu našeg legitimnog interesa za obezbeđivanjem uspešnog i optimalnog poslovanja društva.

   

  1. ŠTA JE PROFILIRANJE I KAKVE SU POSLEDICE PROFILIRANJA ZA MENE?

  U Sportini vršimo profiliranje i automatsku obradu ličnih podataka kupca iz naše e-trgovine. Profiliranje i automatsku obradu vršimo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti.

  Pomoću profiliranja možemo prepoznati Vaše interese, što nam omogućava da pripremimo prilagođenu ponudu za Vas koja odgovara Vašim željama i interesovanjima. Da bi mogli kreirati individualni profil, potrebni su nam lični podaci koji nam omogućavaju da identifikujemo želje i interese i na taj način prilagodimo svoju ponudu.

  Za profiliranje obrađujemo sledeće lične podatke:

  • podaci sa korisničkog profila kupca (identifikacioni podaci),
  • demografski podaci (pol, datum rođenja, mesto, država),
  • istorija kupovine pojedinca,
  • informacije o sastavljenim listama želja pojedinca,
  • informacije o korišćenju veb stranice,
  • informacije o korišćenju poslatih e-vesti.

  Na osnovu sastavljenog profila poslaćemo pojedincu prilagođenu ponudu putem e-maila i SMS-a. Na osnovu profila, pojedinac će dobiti određene prednosti. Na osnovu profila prilagodiće se i učestalost slanja obaveštenja.

  1. KOME OTKRIVATE MOJE LIČNE PODATKE?

  Pored Sportine, lične podatke u njeno ime i za njen račun, obrađuju njeni obrađivači, i to: pružaoci informacione podrške pri obradi ličnih podataka, agencije za veb oglašavanje, alati za automatizaciju marketinga, pružaoci usluga plaćanja.

  Lični podaci kupaca se ne prenose u treće države, osim ličnih podataka koje se obrađuju sa alatima za automatizaciju marketinga. U ovom slučaju lične podatke se prenose i izvan EU ili Evropskog ekonomskog prostora, uvek poštujući odgovarajuće  zaštitne mere, a u slučaju prenosa u SAD, sporazum između EU i SAD „Štit privatnosti“.

  Obrađivačima je dopušteno da obrađuju lične podatke samo pod uslovom da imaju dovoljan nivo zaštite ličnih podataka, kako je utvrđeno važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije.

  Sa svim obrađivačima zaključili smo odgovarajuće ugovore koji definišu obradu ličnih podataka koju vrši svaki pojedinačni obrađivač.

  1. KAKO ŠTITITE MOJE LIČNE PODATKE?

  U Sportini ulažemo sve napore da obezbedimo sigurnost Vaših ličnih podataka, zato koristimo tehničke i organizacione mere za zaštitu Vaših ličnih podataka od uništenja, brisanja, neovlašćenog pristupa i bilo koje druge neovlašćene izmene. Lične podatke koje obrađujemo nikada ne iznajmljujemo, ne prodajemo i ne dozvoljavamo njihovu obradu od bilo kog trećeg lica osim naših obrađivača na osnovu ugovora, kako je definisano u tački VI ove politike.

  Lične podatke mogu obrađivati samo ovlašćena lica kod nas ili naši obrađivači na osnovu ugovora.

  Pravila o zaštiti ličnih podataka menjamo i dopunjavamo u skladu sa izmenama zakonodavstva u oblasti zaštite ličnih podataka.

  Jedan od naših glavnih prioriteta je obezbeđivanje sigurnosti za posetioce naše e-trgovine. Nastojimo da obezbedimo pouzdanu, kvalitetnu, stabilnu i pre svega sigurnu okolinu za kupovinu putem veba. Naša veb stranica je EV SSL sertifikovana, što je najviši oblik bezbednosnog protokola SSL, pogodan za veb prodavnice preko kojih se vrše online plaćanja i transakcije. Sertifikat omogućava visoko nivo enkripcije i osigurava da korisnik pristupa autentičnoj veb stranici.

  1. KOJA PRAVA SU MI NA RASPOLAGANJU?

  U vezi sa obradom ličnih podataka, imate na raspolaganju prava definisana u nastavku. Sva prava možete ostvariti slanjem pismenog zahteva na adresu: Sportina Beograd d.o.o., Omladinskih brigada 102, 11070 Novi Beograd ili putem e-maila na: info@sporitna.rs .

  Odgovorićemo na Vaš zahtev u roku od 30 dana. Rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje bićete obavešteni u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

  Da bi postupili po Vašem zahtevu, imamo pravo da proverimo Vaš identitet. U tu svrhu,  možemo zahtevati od Vas dodatne lične podatke kako bi osigurali pouzdanu identifikaciju. Ako nam ne date dodatne informacije ili ne možemo da osiguramo  pouzdanu identifikaciju, imamo pravo da odbacimo zahtev za ostvarivanje prava.

  Imate pravo na:

 • pristup Vašim ličnim podacima: imate pravo da zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše lične podatke i informaciju o obradi (o svrsi obrade, vrsti podataka koji se obrađuju, pravnoj osnovi, periodu čuvanja, primaocima ličnih podataka...). Ako obrađujemo Vaše lične podatke, imate pravo na pristup i kopiju ovih podataka.
 • ispravku i dopunu Vaših ličnih podataka: ako su Vaši podaci koje obrađujemo netačni ili nepotpuni imate pravo da zatražite ispravku i dopunu ličnih podataka.
 • -opoziv Vaše saglasnosti: saglasnost koju ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku bez bilo kakvih negativnih posledica za Vas. U slučaju da opozovete svoju saglasnost, nećemo biti više u mogućnosti da Vam obezbedimo određene usluge (na primer, ako opozovete svoju saglasnost za slanje e-vesti, nećete više primati ove vesti).
 • brisanje Vaših ličnih podataka: imate pravo da zatražite brisanje ličnih podataka koje obrađujemo o Vama u sledećim slučajevima:
  • kada je ispunjena svrha radi koje su prikupljeni podaci,
  • kada opozovete saglasnost za obradu,
  • kada prigovarate obradi, a ne postoji drugi pravni osnov koji preteže nad Vašim interesima, pravima i slobodama,
  • kada je obrada ličnih podataka nezakonita,
  • kada podatke moramo izbrisati u cilju izvršenja naših zakonskih obaveza,
  • kada su podaci prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva

    

 • -ograničenje obrade Vaših ličnih podataka: imate pravo tražiti da privremeno ograničimo obradu ličnih podataka u sledećim slučajevima:
  • kada osporavate tačnost Vaših ličnih podataka, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti,
  • kada je obrada nezakonita, a Vi tražite ograničenje obrade umesto brisanja,
  • kada je svrha obrade ličnih podataka ispunjena, a podaci su Vam potrebni, u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane Vašeg pravnog zahteva,
  • kada ste podneli prigovor na obradu, u toku procenjivanja da li pravni osnov za obradu preteže nad Vašim interesima, pravima i slobodama.
 • prenosivost Vaših ličnih podataka: imate pravo tražiti da primite Vaše lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku. Takođe imate pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu. Pravo na prenosivost odnosi se na lične podatke čija obrada se vrši automatizovano, a zasnovana je na Vašoj izričitoj saglasnosti ili na osnovu ugovora.
 • prigovor na obradu Vaših ličnih podataka: imate pravo da prigovorite na obradu Vaših ličnih podataka kada se obrada odvija na osnovu naših legitimnih interesa, uključujući i profilisanje na osnovu te obrade. U slučaju prigovora obustavićemo obradu, osim ako se ne pokaže da naš legitimni interes za obradu preteže nad Vašim interesima, pravima i slobodama. Kada se lični podaci obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, imate pravo u svakom trenutku prigovoriti na ovu obradu Vaših ličnih podataka. U slučaju prigovora, ne možemo dalje obrađivati Vaše podatke za potrebe direktnog oglašavanja.

  Podnošenje pritužbe nadzornom telu:

  Nadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd.

  Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku ako smatrate da je obrada podataka izvršena suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Pritužba se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili elektronski na obrascu Pritužba (obrazac je dostupan na veb stranici Poverenika), poštom na gornju adresu ili na email: prituzba@poverenik.rs

  1. KOLIKO VREMENA ČUVATE MOJE LIČNE PODATKE?

  Vaše lične podatke čuvamo toliko vremena koliko nam je potrebno da bismo ispunili svrhu njihove obrade. Nakon isteka pojedinih rokova čuvanja, Vaše lične podatke brišemo (uništavamo) ili ih anonimiziramo da identifikacija pojedinaca više nije moguća.

  Tabela u nastavku Vam nudi pregled rokova čuvanja podataka u skladu sa svrhama njihove obrade.

  SVRHA OBRADE

  ROK ČUVANJA

  Upotreba veb stranice

   

  Registracija na naše e-vesti

  Do opoziva

  Popunjeni kontaktni obrazac

  6 meseca od prijema obrasca

  Upotreba remarketinga

  Do opoziva

  Kupovina u e-trgovini

  Narudžbina u e-trgovini i komunikacija u vezi sa narudžbinom

  Do izvršenja narudžbine i još 5 godina po realizaciji

  Rešavanje reklamacije robe

  Do rešavanja reklamacije i još 5 godina nakon rešavanja reklamacije

  Registracija korisničkog profila u e-trgovini

  Do opoziva

  Slanje zahteva za mišljenje/ocenu kupljene robe preko e-maila

  6 meseci od slanja obaveštenja

  Slanje čestitke i kod kupona za rođendan preko e-maila

  Do opoziva

  Slanje kod kupona za sledeću povoljnu kupovinu preko e-maila

  Sve vreme dok je kupon validan

  Slanje prilagođenog koda kupona za Vašu sledeću kupovinu preko e-maila

  Do opoziva

  Profilisanje i slanje prilagođenih ponuda

  Do opoziva

  1. VEB DODACI

  Na našoj veb stranice omogućavamo Vam sledeće veb dodatke: Facebook, Instagram i LinkedIn. U slučaju da koristite ove veb dodatke, želimo Vas upozoriti da za svaku društvenu mrežu važe posebna pravila i uslovi koji nisu povezani sa našim; ovo se odnosi i na obradu ličnih podataka sa strane svake pojedinačne društvene mreže.

  Upozoravamo Vas da ste sami odgovorni za bilo kakve postove i interakcije sa društvenim mrežama. Vaša pitanja ili zahteve za ostvarivanje Vaših prava moraju biti adresirani do svake pojedinačne društvene mreže.

  Da bismo Vam olakšali pristup informacijama, nudimo Vam linkove do politike privatnosti sledećih društvenih mreža:

Politika privatnosti se može promeniti u bilo koje vreme. Najnovija verzija ove politike uvek će Vam biti dostupna ovde.