Splošni pogoji poslovanja z

darilnimi boni

S splošnimi pogoji poslovanja z darilnimi boni Družba Sportina Bled, d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce (v nadaljevanju družba), določa pravice in obveznosti iz naslova darilnih bonov Družbe.  

1. Splošno

1.1. Darilni bon je izkazni papir, ki ga družba izda po plačilu v obliki listine in ki ga je skladno s temi splošnimi pogoji zavezana sprejeti kot plačilo za blago, ki ga prodaja.

2. Obveznost družbe

2.1. Obveznost družbe iz darilnega bona nastane v trenutku, ko potrošnik – kupec darilnega bona – vplača vrednost darilnega bona. Vplačilo poljubne vrednosti je možno opraviti z vsemi standardnimi načini plačila (gotovina, označene plačilne in kreditne kartice) v katerikoli poslovalnici družbe v Sloveniji.

2.2. Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam papir in gre njegovemu vsakokratnemu imetniku. Izpolnitev terjatve iz darilnega bona lahko ob predložitvi zahteva njegov prinosnik (imetnik) brez kakršnekoli identifikacije.

2.3. Obveznost družbe iz darilnega bona preneha s tem, ko ga družba sprejme kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane neveljaven iz razlogov iz 4.1 teh splošnih pogojev.

3. Pravice imetnika darilnega bona

3.1. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona v katerikoli poslovalnici družbe v Sloveniji. Čas veljavnosti darilnega bona je 12 (dvanajst) mesecev od njegove izdaje in je na njem natisnjen. Če je zadnji dan veljavnosti darilnega bona dan, ko prodajalna družbe v Sloveniji ne posluje, ga lahko prinosnik unovči še prvi delovni dan po poteku veljavnosti.

3.2. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da ga predloži družbi kot plačilo ob nakupu blaga. Če je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona doplačati razliko. Bon je unovčljiv v celotnem znesku in ni izplačljiv v gotovini, zato si družba pridržuje pravico, da ga sprejme kot plačilno sredstvo, samo če je obseg nakupa v enakem ali višjem znesku od nominalno navedenega na bonu.

3.3. Imetnik darilnega bona ga lahko prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Novi imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

4. Druga določila

4.1. Na darilnem bonu ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati, sicer se šteje za neveljavnega.

4.2. Družba zavrne izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovi, da je ponarejen.

4.3. Splošni pogoji poslovanja z darilnimi boni veljajo od dneva objave in so na vpogled na spletni strani družbe na naslovu www.sportina.si/ugodnosti ter v vseh poslovalnicah družbe v Sloveniji.
4.4. Družba si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja z darilnimi boni brez posebne najave.

4.5. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo iz darilnih bonov ali so v kakršnikoli povezavi z njimi, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Radovljici.

4.6. Ob nakupu darilnih bonov se ugodnosti iz naslova kartice ugodnosti Sportina Group in XYZ ne priznajo. Nakup se ne naloži na kartico. Ugodnosti iz naslova ene izmed kartic ugodnosti lahko kupec koristi ob plačilu z darilnimi boni.

 

UPRAVA Lesce, 1. 1. 2011
Sportina Bled d.o.o.

Ostani v stiku

S trendi in ekskluzivnimi promocijami

Včlani se Vpiši se

O klubu