Sportina poklon bon

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Izdavatelj Sportina poklon bona (u daljnjem tekstu Bon) je Sportina d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 139 (u daljnjem tekstu Izdavatelj). Ovim općim uvjetima poslovanja Izdavatelj određuje prava i obveze pri korištenju Sportina poklon bona. Ovi opći uvjeti obvezujući su za Izdavatelja kao i svakog korisnika Bona pri korištenju Bona koji uključuju kupovinu Bona ili korištenje Bona kao sredstvo plaćanja pri kupnji. Preuzimanjem Bona korisnik prihvaća ove uvjete poslovanja te potvrđuje da je upoznat s Informacijama o obradi osobnih podataka, objavljenima na poveznici http://sportina.group/hr/sportina-group/informacije-za-pojedine-osobe.

Korištenje Sportina poklon bona

1. Sportina poklon bon je sredstvo plaćanja u papirnatom obliku, a opremljen je jedinstvenim identifikacijskim brojem (EAN kodom).

 

2. Izdavatelj ga izdaje uz uplatu sredstava gotovinom ili karticom u iznosu od 100,00kn, 200,00kn ili 500,00kn i, u skladu s općim uvjetima, obvezan je Bon prihvatiti kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u poslovnicama Izdavatelja u Republici Hrvatskoj.

 

3. Bon je važeć godinu dana (12 mjeseci) od datuma kupovine, a nakon proteka od godinu dana (12 mjeseci) Bon više nije moguće iskoristiti.

 

4. Bon može kupiti i fizička i pravna osoba te ne postoji ograničenje u vidu količine i iznosa bonova koje fizička i pravna osoba mogu kupiti. Bon se koristi kao sredstvo plaćanja za robu koja se prodaje u poslovnicama Izdavatelja u Republici Hrvatskoj. Kupnja Bona nije moguća uz obročnu otplatu ili odgodu plaćanja.

 

5. Obveza Izdavatelja Sportina poklon bona nastaje u trenutku kada Korisnik Bona uplati iznos za Bon. U slučaju gubitka, krađe Bona ili oštećenja koje onemogućuje korištenje Bona, Sportina d.o.o. nije dužna isplatiti odštetu vlasniku Bona. Izdavatelj može odbiti Bon ako utvrdi da je isti krivotvoren ili da je njegova valjanost istekla ili da je EAN kod Bona toliko uništen da je nemoguće utvrditi njegov sadržaj. Izdavatelj nije dužan provjeravati identitet donositelja Bona pri njegovom korištenju. Izdavatelj ne odgovara za gubitak Bona niti se može tražiti poništenje izgubljenog/ukradenog Bona. Obveza Izdavatelja Bona prestaje u trenutku kada ju Izdavatelj prihvati kao sredstvo plaćanja za robu, istekom valjanosti Bona ili ako Bon postane nevažeć zbog bilo koje od okolnosti iz ovih općih uvjeta.

 

6. Povrat novca za kupljeni Bon nije moguć, osim u slučaju ostvarivanja zakonskog prava za povrat kupljenog proizvoda (reklamiranje artikla s tvorničkom greškom odnosno nekim drugim nedostatkom). Bon je moguće kombinirati s popustima, akcijama ili drugim pogodnostima.

Sportina d.o.o., HR-10 000 Zagreb, Remetinečka cesta 139, tel.(01)5495-450, fax.(01)5495-488, OIB 68039275991

 

 

7. Korisnik Bona bon može koristiti samo tako da bon priloži Izdavatelju kao sredstvo plaćanja prilikom kupnje robe. U slučaju da je vrijednost kupnje viša od vrijednosti iznosa Bona, Korisnik Bona mora doplatiti razliku. Kupon se može iskoristiti u punom iznosu i plaća se u gotovini, dakle, Izdavatelj uzima za pravo da ga prihvati kao plaćanje samo ako je iznos kupnje jednak ili veći od nominalnog iznosa Bona.

 

8. Korisnik Bona može Bon prenijeti na treću osobu bez ograničenja. Prijenos se obavlja izručenjem Bona. Novi Korisnik s prijenosom prava na poklon Bon stječe sva prava koja je imao prethodni Korisnik.

 

9. Na Sportina poklon bon nije dopušteno išta pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom, Bon će se smatrati nevažećim.

 

10. Sportina d.o.o. može odbiti ispunjenje obveze iz Općih uvjeta poslovanja ako utvrdi da je poklon bon krivotvoren ili je istekla njegova valjanost, odnosno Bon je tako uništen da nije moguće razabrati njegov sadržaj.

 

11. Za eventualne reklamacije i prigovore, ljubazno Vas molimo da se obratite pisanim putem na adresu elektroničke pošte info@sportina.hr ili na adresu društva SPORTINA d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Remetinečka cesta 139. U slučaju spora, potrošač ima pravo koristiti se izvansudskim načinom rješavanja spora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 

12. Pravila i uvjeti poslovanja Sportina poklon bonovima vrijede od datuma objavljivanja i dostupni su na uvid na mrežnim stranicama Društva na www.sportina.hr i u svim poslovnicama Društva u Republici Hrvatskoj.

 

Uprava, 25.9.2018.

Sportina d.o.o., Zagreb

Ostani u kontaktu

Uz trendove i ekskluzivne promocije

Učlani se Registriraj se

O klubu